خبرگزار ورزشی

یا امام رضا(ع)

خبرگزاری فارس: چین دومین قربانی ایران در راه المپیک/ماراتن آسیایی با طعم انتقام

تیم ملی والیبال صبح امروز در دومین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی المپیک برابر چین قرار گرفت و توانست حریف خود را از پیش‌رو بردارد.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، تیم ملی والیبال امروز در دومین مسابقه خود برابر چینی قرار گرفت که در روز اول ترکیب اصلی خود را رو نکرده بود . به هر حال شاگردان ولاسکو هرچند که گیم اول و سوم را به حریف واگذار کردند، اما در ادامه توانستند بهتر بازی کنند و در پایان با حساب 3 بر 2 حریف خود را شکست دهند. چینی‌ها برای موفقیت در این مسابقات تدارک بسیار خوبی دیده‌اند و به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای صعود به المپیک مطرح هستند.


در گیم نخست این مسابقه شاگردان ولاسکو بسیار خوب باز را شروع کردند، اما هرچه به پایان گیم نزدیک شدیم چینی‌ها بر توپ و میدان مسلط شدند و توانستند این گیم را با حساب 25 ب 23 به سود خود رقم بزنند. تیم ایران با کسب امتیاز 8 تیم‌ها را به وقت استراحت فنی اول برد که در این زمان چینی ها در امتیاز 5 مانده بودند. در ادامه مسابقه چینی‌ها اختلاف را بسیار کم کردند و با رسیدن به امتیاز 13 بر 12 به سود ایران ولاسکو را مجبور کردند تا درخواست وقت استراحت فنی بکند، اما پس از این وقفه بازهم چینی‌ها بهتر بازی کردند و 16 بر 14 از ایران پیش افتادند و توانستند این اختلاف را تا انتها ادامه دهند. در امتیاز 20 بر 20 ولاسکو بازهم دو تعویضه انجام داد و قرا و مهدوی را به زمین فرستاد، اما این دو بازیکن هم کاری از پیش نبردند و در پایان چینی‌ها پیروز این گیم لقب گرفتند.

در گیم دوم بازهم این تیم ایران بود که بازی را بهتر آغاز کرد. زمانی که نتیجه بازی 3 بر صفر به سود ایران شد. جیانان، سرمربی چین درخواست وقت استراحت کرد، اما این وقفه هم تاثیری در روند بازی نداشت، چراکه شاگردان ولاسکو با رسیدن با امتیاز 8 و ماندن چینی‌ها در امتیاز 3 تیم‌ها را روانه وقت استراحت فنی اول کردند. کسب امتیاز 8 به قدری برای ولاسکو شیرین بود که این مربی را وادار به واکنش کرد. بازی پایاپایی پیش رفت و چینی‌ها توانستند مانند گیم قبل اختلاف را کمتر کنند، اما پاس دقیق معروف و ضربه تمام کننده موسوی موجب شد تیم ایران زودتر به امتیاز 16 برسد و تیم‌ها به وقت استراحت فنی دوم بروند. زمانی که 5 امتیاز اختلاف به یک رسید و نتیجه بازی 18 بر 17 به سود ایران شد، ولاسکو احساس خطر کرد و درخواست وقت استراحت کرد تا وقفه‌ای در جریان بازی ایجاد شود. پس از پایان این وقفه غفور جای خود را به قرا داد. در ادامه این بازیکنان ایران بودند که بهتر بازی کردند و با آبشار زیبای زرینی شاگردان ولاسکو به امتیاز 21 بر 17 رسیدند تا این بار سرمربی چینی‌ها درخواست وقت استراحت کند. با شروع دوباره بازی چینی‌ها بازهم اختلاف را کم کردند و ولاسکو مجبور شد تا وقفه‌ای در جریان بازی ایجاد کند. امتیاز 24 برای ایران با اشتباه بازیکن چین هنگام زدن سرویس کسب شد و پس از آن مهدوی جایگزین معروف شد تا تیم ایران دفاعی مطمئن را داشته باشد، اما اینگونه نشد و معروف در امتیاز 21 برای چینی‌ها بازهم وارد زمین شد. ضربه تمام کننده رضا قرا پایان دهنده گیم دوم به سود ایران بود. شاگردان ولاسکو این گیم را با حساب 25 بر 21 به سود خود رقم زدند تا دو تیم برای برگزاری گیم سوم آماده شوند.

گیم سوم بسیار نزدیک آغاز شد؛ تیم ایران با رسیدن به امتیاز 8 بر 7 تیم‌ها را روانه وقت استراحت فنی اول کرد. تعارف بازیکنان برای دریافت توپ موجب شد تا دو تیم در امتیاز 9 مساوی شوند، اما در ادامه رضا قرا امتیاز 10 را برای ایران به ارمغان آورد. یانگ می، سرویس خود را به تور زد تا امتیاز 11 به ایران برسد و پس از آن رضا قرا با زدن یک سرویس پرشی و هدفدار امتیاز 12 را برای ایران کسب کرد تا چینی‌ها درخواست وقت استراحت فنی کنند. امتیاز 14 برای ایران با سرویس زیبای زرینی کسب شد تا چینی‌ها همچنان در امتیاز 11 باقی بمانند. قرا در این گیم متفاوت‌تر از بازی‌های گذشته بازی می‌کرد و توانست امتیاز 15 را برای ایران به‌دست آورد. دفاع عالی چینی‌ها و زدن سرویس‌های خوب توسط آنها موجب شد تا دو تیم در امتیاز 15 مساوی شوند. با رسیدن به این امتیاز پوریا فیاضی وارد زمین شد. امتیاز 16 را بازیکنان چین با زدن سرویس خود به تور تقدیم ایران کردند. غفور و مهدوی در امتیاز 20 بر 18 به سود ایران وارد میدان شدند. غفور امتیاز 21 را برای ایران کسب کرد تا نتیجه بازی 21 بر 19 شود. دو اشتباه از سوی بازیکنان ایران موجب شد تا بازی 21 بر 21 مساوی شود و ولاسکو درخواست وقت استراحت فنی کند. اشتباه غفور که نتوانست از توپ برگشتی استفاده کند امتیاز را به چینی‌ها داد، اما در ادامه فیاضی با یک جای‌خالی بازی را 22 بر 22 کرد. امتیاز 23 را بازیکن 2 متر و 10 سانتی چینی‌ها کسب کرد تا معروف وارد میدان شود. از دست دادن سرویس توسط چینی‌ها بازی را 23 بر 23 کرد و در ادامه زرینی با زدن یک آبشار از پشت خط یک‌سوم بازی را 24 بر 23 به سود ایران کرد تا جیانان درخواست وقت استراحت کند. در امتیاز 25 بر 24 فیاضی جای خود را به قائمی داد، اما بازهم چینی‌ها توانستند بازی را به تساوی بکشانند. امتیاز 26 را چینی‌ها با زدن سرویس به دست آوردند، اما بازهم موسوی با زدن یک آبشار سرعتی بازی را مساوی کرد. چینی‌ها حرکت سرعتی موسوی را جبران کردند و به امتیاز 27 رسیدند، اما در ادامه خودشان سرویس را از دست دادند تا بازهم دو تیم مساوی شوند. دو تیم به امتیاز 28 رسیدند و زرینی پشت خط سرویس قرار گرفت و تور مانع رد شدن توپش شد. ماراتن دو تیم در امتیاز 29 هم مساوی شد. ریسک سعید معروف و جای خالی وی از سوی چینی‌ها برگشت داده شد و در ادامه شاگردان جیانان با حساب 31 بر 29 این گیم را به سود خود رقم زدند.

گیم چهارم را تیم ایران با ترکیب موسوی، زرینی، قائمی، معروف، غفور، ظریف آغاز کرد. چینی‌ها دو سرویس را به خارج زمین زدند و امتیاز 5 بر 3 به سود ایران شد. زدن دو آبشار زیبا و غیرقابل مهار از قائمی نتیجه بازی را 7 بر 4 به سود ایران کرد؛ قائمی به بازی خوب خود ادامه داد تا اینکه بازی به امتیاز 8 بر 5 به سود ایران رسید و تیم‌ها به وقت استراحت فنی اول رفتند. در این گیم غفور عملکرد خوبی نداشت بازهم چینی‌ها این بازیکن را دفاع کردند و اختلاف امتیاز به یک رسید. موسوی سرویس خوبی زد و بازی 10 بر 7 به سود ایران شد. بازی متفکرانه زرینی و سرویس عالی از غفور امتیاز 12 را برای ایران به ارمغان آورد؛ با این نتیجه جیانان درخواست وقت استراحت کرد تا مانع امتیازگیری ایران شود. دست پاچگی چینی‌ها و سرویس‌های خوب غفور موجب شد تا ایران به امتیاز 15 برسد، در ادامه هم چینی‌ها توپ را به تور زدند تا بازی 16 بر 9 به سود ایران شود و تیم‌ها به وقت استرحت فنی دوم بروند. اختلاف امتیاز به 8 رسید و شاگردان ولاسکو 18 بر 10 از حریف خود پیش افتادند و بازهم سرمربی چین درخواست وقت اسراحت کرد. این وقفه‌ها هم دردی از چینی‌ها دوا نکرد و این گیم را شاگردان ولاسکو با زدن سرویس‌های هدفدار و زیبا با حساب 25 بر 15 به سود خود رقم زدند تا بازی به گیم پنجم کشیده شود.

گیم سرنوشت‌ساز پنجم در حالی آغاز شد که چینی‌ها آغاز کننده بازی بودند و اولین سرویس را از دست دادند. بازی 3 بر 3 مساوی شد؛ امتیاز 4 را غفور برای ایران و چین کسب کرد. زدن آبشار دقیق امتیاز 4 را برای ایران کسب کرد و با از دست دادن سرویس چهارمین امتیاز را به چینی‌ها تقدیم کرد. ماراتن دو تیم در امتیاز 6 هم مساوی ادامه پیدا کرد تا اینکه غفور موفق شد هفتمین امتیاز را برای ایران کسب کند. نهمین امتیاز برای ایران را بازهم غفور کسب کرد تا جیانان درخواست وقت استراحت فنی کند. ملی‌پوشان ایران درحالی بازی را آغاز کردند که دو امتیاز از حریف خود پیش بودند و سرویس عالی قائمی موجب شد تا شاگردان ولاسکو امتیاز دهم را هم به دست بیاورند. یک دفاع خوب از چینی‌ها و در ادامه آبشار دقیق وان بازی را 10 بر 9 به سود ایران کرد، اما بلافاصله زرینی امتیاز 11 را برای ایران به ارمغان آرود. رالی برای کسب امتیاز 12 بسیار زیبا بود و در پایان داور با اعلام خطای تور چینی‌ها این امتیاز حساس را به ایران داد. چینی‌ها با دفاع خوب بازهم اختلاف را کم کردند و بازی 13 بر 12 به سود ایران شد و ولاسکو مجبور شد وقفه‌ای در بازی ایجاد کند. امتیاز 14 را زرینی برای ایران به ارمغان آورد و مهدوی جایگزین معروف شد تا در دفاع به ایران کمک کند و امتیاز 15 را قائمی برای ایران کسب کرد تا چین دومی قربانی ایران در راه المپیک نام بگیرد.

با این پیروزی شاگردان ولاسکو به 2 امتیاز اکتفا کردند و چینی‌ها یک امتیاز گرفتند.

تیم ملی ایران پس از برتری مقابل چین در فینال رقابت‌های آسیایی، نتوانست در بازی‌های جام‌جهانی حریف خود را شکست دهد و در این پیکارها به نوعی توانست انتقام شکست در جام‌جهانی را بگیرد.

تیم‌های حاضر در مسابقات انتخابی المپیک دو روز آینده را استراحت خواهند کرد و رقابت‌ها از روز دوشنبه‌،16 خردادماه از سر گرفته خواهد شد.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: ایران صدرنشین شد/ تحقیر کره‌جنوبی و آغاز تلخ میزبان

روز نخست رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک با صدرنشینی شاگردان ولاسکو خاتمه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رقابت های والیبال انتخابی المپیک در منطقه آسیا از صبح امروز آغاز شد و در نخستین مسابقه تیم های استرالیا و و نزوئلا برابر هم قرار گرفتند.

در این دیدار تیم استرالیا در3 گیم متوالی و با امتیازهای 25 بر 14، 25 بر 22 و 25 بر 18 حریف خود را شکست داد تا نخستین پیروزی این دوره از مسابقات را به نام خو ثبت کند.

در دومین دیدار از نخستین روز رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در ژاپن هم تیم ملی چین برابر پورتوریکو قرار گرفت و توانست برابر حریف خود به برتری برسد.

در این مسابقه چینی‌ها موفق شدند در 3 گیم متوالی و با نتایج 25 بر 23، 25 بر 19 و 25 بر 17 از سد حریف خود عبور کنند.

تیم ملی والیبال امروز نخستین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک را برابر کره‌جنوبی برگزار کرد و توانست با حساب 3 بر صفر یک پیروزی ارزشمند را برابر چشم‌بادامی‌ها کسب کند.

با این پیروزی حرف‌های ولاسکو مبنی بر اینکه همه چیز در زمین مسابقه مشخص خواهد شد که در واکنش به صحبت‌های پارک‌ کی‌وون انجام شده بود، تحقق پیدا کرد و شاگردان ولاسکو به خوبی توانستند حرف‌های خود را در زمین مسابقه بزنند.

آخرین دیدار روز نخست رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک هم بین تیم‌های ژاپن و صربستان برگزار شد که ژاپنی ها به عنوان میزبان مسابقات نخستین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کردند.

در این مسابقه صربستانی‌ها در 3 گیم متوالی و با نتایج 25 بر 19، 25 بر 23 و 25 بر 16 از سد ژاپن گذشتند و شرایط خود را برای ادامه مسابقات بهتر کردند.

* نتایج کامل مسابقات امروز به این شرح است:

استرالیا 3 – ونزوئلا صفر

چین 3 - پرتوریکو صفر

ایران 3 – کره‌جنوبی صفر

صربستان 3 - ژاپن صفر

* جدول رده‌بندی تا پایان روز نخست:

ایران

استرالیا

صربستان

چین

پورتوریکو

ژاپن

ونزوئلا

کره‌جنوبی

 

* برنامه بازی‌های فردا به این شرح است:

استرالیا ـ پورتوریکو، ساعت 6:30

چین ـ ایران، ساعت 9:00

کره‌جنوبی ـ صربستان، ساعت 11:30

ژاپن ـ ونزوئلا، ساعت 14:35

نظرات() 


شاید اگر بانوی دوچرخه سوار فوت نمی‎کرد و پرسپولیس در لیگ قهرمانان شکست نمی‎خورد، می‎توانستیم هفته رو به پایان را هفته‎ای موفق برای ورزش ایران عنوان کنیم چون هم المپیکی داشتیم و هم قهرمانی آسیا با طلسم شکنی 9 ساله.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو پیشین تیم ملی دوچرخه سواری زنان ایران به دلیل مسمومیت غذایی فوت کرد و پرسپولیس با شکستی که در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا متحمل شد از صدر جدول رده‎بندی گروه چهارم این رقابت‎ها سقوط کرد اما اینها تنها اتفاقات ناخوشایند ورزش ایران در هفته رو پایان بود.

اگر از این اتفاقات فاکتور بگیریم، می‎توانیم این هفته را کاملا به کام ورزشی‎ها عنوان  کرد. به خصوص اینکه با المپیکی شدن محسن شادی در روئینگ تک نفره سنگین وزن مردان آغاز شد و به فاصله یک روز پس از آن هم، سه ورزشکار دیگر کشورمان در همین رشته و جودو با مجوزهایی که برای سفر لندن گرفتند، یک روز تاریخی را رقم زدند یعنی یک روز و سه سهمیه.

در این میان عنوان سومی جودو ایران در آسیا و قهرمانی تیم ملی فوتسال در غرب آسیا هم از نتایج خوب برای ورزش بود هرچندکه مرگ عضو جوان تیم ملی دوچرخه سواری زنان همه این خوبی‎ها را در سایه قرار داد.

ناکامی تیم ملی تنیس از صعود به گروه دوم دیویس کاپ آسیا - اقیانوسیه هم یکی از اتفاقات ناخوشایند این هفته ورزش ایران بود که البته با توجه به موقعیت این رشته در ایران و و اهداف در نظر گرفته شده خیلی هم دور از ذهن نبود. در مجموع رویدادهای مهم این هفته ورزش ایران عبارتند از:

آغاز رقابت های کاراته کاران برای سفر به نپال
مسابقات کاراته قهرمانی کشور رده سنی بزرگسالان جمعه گذشته با حضور 90 ورزشکار در سبک "شیتوریو شوبوکان" و در 6 وزن آغاز شد. قرار است نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم ملی دعوت شوند تا برای حضور در بازی‎های آسیایی نپال آماده شوند. این بازی‎ها شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.

رونمایی از سرمربی تیم ملی بسکتبال
"مهمد بچیروویچ"، سرمربی تیم ملی بسکتبال پس از یک ماه تاخیر شنبه گذشته وارد ایران شد و همکاری رسمی خود با بسکتبال ایران را آغاز کند.

غیبت المپیکی‌ها در 90 روز تا المپیک
90 روز تا المپیک" عنوان مراسمی است که قرار بود میزبان گردهمایی خانوادگی ورزشکاران المپیکی باشد. این مراسم شنبه شب گذشته برگزار شد اما در غیباب خیلی از چهره‎های المپیکی. یوسف کرمی، محمدباقری معتمد، آرزو حکیمی، الهه احمدی، مه‌لقا جام بزرگ، احسان حدادی، احسان روزبهانی، مهدی طلوتی، علی مظاهری و امین قاسمی‏پور تنها ورزشکارانی بودند که از مجموع المپیکی‌های ایران در این مراسم شرکت کردند اما در هر صورت مراسم 90 روز تا المپیک با سخنرانی مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و البته اهدای هدایا به نفرات برتر رکوردگیری از المپیکی‎ها دو ساعتی به طول انجامید.

شادی بازهم المپیکی شد
محسن شادی قهرمان کشورمان در ماده روئینگ تکنفره سنگین وزن مردان شنبه گذشته درمسابقات انتخابی المپیک که در گونگجو کره‎جنوبی جریان داشت در رقابت با حریفان خود با زمان 7:09.84 دقیقه از خط پایان گذشت و ضمن صعود به فینال A مسابقات برای دومین بار پیاپی سهمیه حضور در بازی‎های المپیک را دریافت کرد.

عنوان سومی جودوکاران در آسیا با دو سهمیه المپیکی
مقام سومی عنوانی بود که تیم ملی جودو ایران شنبه شب گذشته و در پایان بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان از آن خود کردند. این عنوان با مدال طلا محمدرضا رودکی و مدال نقره جواد محجوب برای جودو ایران به دست آمد. ضمن اینکه رودکی و محجوب با کسب قهرمانی و نایب قهرمانی اوزان خود به ترتیب با حضور در جمع 22 نفر برتر رنکینگ جهانی و سهمیه مستقیم قاره‎ای، جواز حضور در بازی‏های المپیک را به دست آوردند. جودو ایران با کسب این نتایج به روزهای اوج خود نزدیک‎تر شد.

سولماز عباسی دومین سهمیه المپیکی قایقرانی را کسب کرد
به فاصله یک روز پس از المپیکی شدن محسن شادی، سولماز عباسی موفق شد دومین سهمیه بازی‎های المپیک در رشته روئنیگ را کسب کند. عباسی یکشنبه گذشته در روز پایانی مسابقات انتخابی المپیک روئینگ در قاره آسیا درفینال A ماده تک نفره سنگین وزن بانوان با زمان 7:53.31 دقیقه و تنها با اختلاف یک ثانیه در رده سوم قرار گرفت و مسافر لندن شد.


ورزش ایران در هفته رو به پایان با اتفاقات تلخ و شیرین زیادی روبرو شد

عضویت پینگ‎پنگ‎باز ایرانی در برنامه توسعه فدراسیون جهانی
با پیگیری‎های صورت گرفته و تائید فدراسیون جهانی تنیس روی میز، پوریا عمرانی عضو برنامه توسعه این فدراسیون شد. این برنامه توسط گروه توسعه و آموزش فدراسیون جهانی و به منظور حمایت از بازیکنان مستعد انجام می‎شود. بر این اساس عمرانی اواخر اردیبهشت‎ماه تورنمنت اوپن جوانان اسلواکی شرکت می‎کند. اردوی دو هفته‏ای در کمپ اشلاگر اتریش و بعد از آن حضور در رقابت‏های اوپن جوانان سوئد دیگر برنامه‏های عمرانی از حضور در برنامه توسعه فدراسیون جهانی است.

نصیری دبیر فدراسیون هندبال شد
یکشنبه گذشته با موافقت حمید سجادی، معاون وزارت ورزش و جوانان خسرو نصیری که پیش از این مسئول کمیته آموزش فدراسیون هندبال بود به عنوان دبیر این فدراسیون معرفی شد. حکم نصیری در حالی صادر شد که تا پیش از آن انتقادهایی مبنی بر تائید نشدن حکم دبیری سعید مرادی در فدراسیون هندبال مطرح شده بود.

تنیسورهای ایران از صعود بازماندند
مسابقات تنیس دیویس کاپ در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه که با حضور ایران و هفت تیم خارجی در تهران برگزار شد، یکشنبه گذشته در حالی به پایان رسید که ایران با وجود میزبانی نتوانست یکی از دو صعود کننده به دسته دوم این رقابت ها باشد. در پایان این دیدارها تیم ایران به عنوان چهارمی بسنده کرد و تیم های سوریه و کویت نیز به عنوان دو تیم برتر به دسته دوم دیویس کاپ آسیا - اقیانوسیه صعود کردند.

وزنه برداران پس از 9 سال قهرمان آسیا شدند
تیم ملی وزنه برداری ایران پس از 9 سال قهرمان آسیا شد. این اتفاق دوشنبه گذشته در پایان پیکارهایی که در کره جنوبی جریان داشت، رخ داد که طی آن بهداد سلیمی صاحب دو گردن آویز طلا در حرکت یک ضرب و دو ضرب شد و طلای مجموع را هم از آن خود کرد. سجاد انوشیروانی نیز در این مسابقات به مدال برنز دست یافت تا در مجموع تیم ایران با 501 امتیاز و یک امتیاز بالاتر از میزبان قهرمان شود.

مرگ یک دوچرخه سواری به دلیل خوردن تن ماهی!
زیبا مهینی، عضو پیشین تیم ملی دوچرخه سواری که در مسابقات باشگاهی هم برای تیم ترافیک رکاب می‎زد، به دلیل مسمومیت غذایی جان خود را از دست داد. این اتفاق سه شنبه گذشته رخ داد. ظاهرا این دوچرخه سوار بعد از خودرن تن ماهی در دانشگاه دچار مسمومیت شده است اما با وجود انتقال به بیمارستان و تلاش‎های صورت گرفته جان خود را از دست داد. این خبر از سوی خانواده مرحوم مهینی اعلام شد هر چند که مسئولان دانشگاه سرو تن ماهی در این دانشگاه را تکذیب کردند. در هر صورت مراسم خاک سپاری دوچرخه سوار فقید ایران روز چهارشنبه برگزار شد ضمن اینکه پیش از برگزاری این مراسم خواهر مرحوم زیبا مهینی از اهدا اعضای بدنی وی خبر داد.

صدرنشینی پرسپولیس پرید
ورزشگاه آزادی تهران سه شنبه گذشته میزبان 73154 تماشاگری بود که برای تماشای دیدار تیم‌های پرسپولیس و الهلال عربستان در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آمده بودند اما ناراضی تر از همیشه محل را ترک کردند چون شاگردان مصطفی دنیزلی در پایان رقابت با حریف خود به خاطر دریافت گل از یوسف العربی متحمل شکست یک بر صفر شد. پرسپولیس با این شکست 8 امیتیازی شد و به رده دوم سقوط کرد.

وزنه برداری پس از 9 سال قهرمان آسیا شد و جودو هم پس از سال‎ها در آسیا موفق عمل کرد

پیروزی همراه با صعود سپاهان در شب 50 میلیونی
در چارچوب هفته پنجم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه گذشته تیم سپاهان که برای دیدار با النصر امارات راهی این کشور شده بود در ورزشگاه آل مکتوم دبی موفق شد میزبان خود را سه بر صفر شکست داد."برنو سزار"، "جواهر سوکای" و سید مهدی سید صالحی زنندگان گل های سپاهان در این بازی بودند. تیم فوتبال سپاهان با این پیروزی 10 امتیازی شد و به صدر جدول گروه سوم بازگشت. از اتفاقات جالب این بازی این بود که پس از حرکت جوانمردانه بازیکنان النصر و در شروع دوباره بازی، دروازه بان این تیم عربی روی مهاجم سپاهان خطا کرد که اخراجش را به دنبال داشت. ضربه پنالتی سپاهانی ها را امید ابراهیم به آرامی به دروازه بان تازه وارد تیم النصر پاس داد تا بازی جوانمردانه اماراتی ها را پاسخ دهد. مدیرعامل سپاهان هم به خاطر این بازی جوانمردانه بازیکنان تیم فوتبال به آنها 50 میلیون تومان پاداش داد.

مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا به تعویق افتاد
به دلیل فاصله کم مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا با رقابت‎های غرب آسیا و مخالفت فدراسیون بسکتبال ایران با این موضوع، این مسابقات به تاخیر افتاد. بر این اساس رقابت‎های باشگاه‎های آسیا که قرار بود 12 تا 22 خردادماه در بیروت لبنان برگزار شود، 15 تا 22 مهرماه برگزار خواهد شد. مسابقات غرب آسیا نیز10 روز زودتر و از 22 خردادماه آغاز می‌شود.

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر موزامبیک 9 نفره
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در دیدای تدارکاتی که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد میزبان تیم ملی موزامبیک بود که موفق شد این تیم را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. این نتیجه در حالی رقم خورد که بازیکنان تیم ملی موزامبیک به دلیل اخراج دو نفر از هم تیمی‎های خود بازی را در دقایق پایانی 9 نفره دنبال کردند. سعید بخشی‌زاده هم داور این بازی بود. 

برد و باخت تیم ملی والیبال ایران در اروپا
تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده می‎شود، طی هفت روز گذشته برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی در صربستان و بلغارستان بود. در جریان برگزاری  این دیدارهای تیم ملی ایران د اولین دیدار برگزار شده برابر صربستان رابا نتیجه 3 بر 2 واگذار کرد و در دومین دیدار مقابل این تیم صاحب پیروزی 3 بر یک شد. تیم ملی از روز دوشنبه شب نیز دیدارهای خود در تورنمنت بین‎المللی بلغارستان را آغاز  که طی آن در مصاف با تیم "ب" میزبان با نتیجه 3 بر یک پیروز شد و در دومین دیدار که سه شنبه شب برگزار شد نیز استرالیا را سه بر صفر شکست داد.

پیروزی حیات بخش استقلال
تیم فوتبال استقلال در روز پایانی هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3 بر صفر تیم الریان قطر را شکست داد تا با کسب سه امتیاز این دیدار همچنان به صعود از گروه اول این رقابتها امیدوار باقی بماند و چشم به دیدار آخرش برابر نسف قارشی ازبکستان داشته باشد تا در صورت کسب امتیاز در این دیدار راهی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود.

فوتسال ایران قهرمان غرب آسیا شد
مسابقات فوتسال غرب آسیا روز چهارشنبه با قهرمانی تیم ملی ایرن در ارومیه به پایان رسید. درروز پایانی این مسابقات و در دیدار نهایی تیم ملی ایران در مصاف با اردن به برتری 5 بر صفر دست یافتند و صاحب جام قهرمانی شدند. کویت، فلسطین وعراق حریفانی بودند که تیم ملی ایران برای رسیدن به فینال آنها را از پیش رو برداشت.
صعود استقلال و تثبیت جایگاه سپاهان
فدراسیون آماروتاریخ فوتبال جهان جدیدترین رده‎بندی400 تیم باشگاهی در جهان را روز چهارشنبه اعلام کرد. بر این اساس استقلال که در رده‌بندی گذشته صاحب جایگاه 102 بود به رده 117 سقوط کرد ودر کنار تیم دینامو بخارست رومانی ایستاد. این در حالی است که پرسپولیس با 16 پله صعودی که داشت در کنار تیم‌های کورتری بلژیک، اسپانیول بارسلونا، سن پاتریک ایرلند، فورتلزا برزیل، لیتکس بلغارستان، مایورکا اسپانیا، ساندرلند انگلیس و کاتانیا ایتالیا در رده 221 قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم سپاهان در جایگاه 125 باقی ماند.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: تلاش همه‌جانبه شرقی‌ها برای المپیکی نشدن والیبال ایران

چینی‌‌ها با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران اعلام کردند که نمی‌توانند میزبان تیم ایران در فاصله چند روز مانده به رقابت‌های انتخابی المپیک باشند.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از اینکه فدراسیون والیبال ژاپن اعلام کرد نمی‌تواند پذیرای تیم ایران در فاصله چند روز مانده به رقابت‌های انتخابی المپیک در ژاپن باشد، مسئولان فدراسیون والیبال ایران به مذاکره با چینی‌ها پرداختند و براساس توافقات انجام شده مقرر شد چند روز مانده به رقابت‌های انتخابی المپیک، مردان والیبال ایران با برگزاری اردویی چند روزه و انجام 2 دیدار دوستانه با تیم ملی چین در این کشور آمادگی لازم را به منظور حضور پرقدرت در رقابت‌های انتخابی المپیک را کسب کنند.

پس از چند ماه، چندی پیش چینی‌ها هم با ارسال نامه‌ای رسماً از فدراسیون والیبال ایران عذرخواهی کردند که نمی‌توانند میزبان تیم ملی ایران باشند.

این در حالی است که خولیو ولاسکو معتقد است در حال حاضر تنها نیاز تیم، برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های ملی کشورهای صاحب نام در والیبال دنیا است.

ولاسکو می گوید که تمرینات خوبی داریم و تقریباً همه چیز خوب است، اما مسابقه نداریم؛ این یعنی هیچ، چراکه تیم و بازیکنان باید تحت فشار قرار بگیرند و در استرس و فشار مسابقه توانایی‌های خود را به کار بگیرند تا بتوانند در مسابقه از حداکثر توانایی‌های خود استفاده کنند.

با لغو اردوی چین، مسئولان فدراسیون والیبال به دنبال برگزاری اردویی چند روزه در شرق آسیا هستند تا مردان والیبال ایران بتوانند با تمرین و انجام مسابقه در محلی که آب و هوای شبیه ‌وکیو (محل مسابقات انتخابی المپیک) دارد، با آمادگی لازم به توکیو بروند، چرا که به گفته ولاسکو، تیم ملی باید در اوج آمادگی به این رقابت‌ها برود، چون ژاپنی‌ها احتمالاً طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که سخت‌ترین بازی‌های تیم ملی ایران در اولین روزهای مسابقات گذاشته شود.

کوبا، آرژانتین و مصر دیگر تیم‌هایی هستند که فدراسیون والیبال منتظر پاسخ آنها به منظور برگزاری چند دیدار دوستانه است.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: ولاسکو: قهرمانی در انتخابی المپیک شدنی است/تا امروز با مشکل سربازی روبرو نشده بودم!

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: قهرمانی در رقابت های انتخابی المپیک و حضور در لندن سخت، اما ممکن است.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، خولیو لاسکو در نشستی با اصحاب رسانه صحبت هایی را مطرح کرد که متن مصاحبه وی را در زیر می خوانید:

* حالا که در آستانه دومین سال حضورتان در ایران قرار دارید، والیبال ایران را در این مدت چگونه می بینید؟

من در سال 1390 مردم و والیبال ایران را نسبت به سال قبل بهتر شناختم. با انواع مشکلات ورزش و والیبال ایران هم آشنا شدم و از برخورد با موضوع سربازی در ورزش ایران سوپرایز شدم. چون تا کنون در سابقه مربیگری ام در تیم های مختلف با چنین مشکلی روبر نشده بودم. همچنین شناخت من از والیبال ایران و شناخت فدراسیون والیبال از من در این مدت بیشتر شد که باعث افزایش تعامل بین ما شد. در گذشته بازیکن های ایران را هم به اندازه الان نمی شناختم، اما حالا این شناخت به واسطه تماشای فیلم بازی های لیگ برتر سال 90 به دست آمد.

* شما شاهد 2 دوره لیگ برتر والیبال ایران بودید؛ چه تفاوتی هایی میان آنها مشاهد کردید؟

لیگ برتر والیبال سال 90 واقعا در شرایط خاصی برگزار شد. فشردگی مسابقات آن مانند لیگ های حرفه ای جهان بود، اما بیشتر از مسابقات، سفر تیم ها به شهرهای مختلف آنان را خسته می کرد. فاصله طولانی شهرها از یکدیگر و سیستم حمل و نقل ایران از جمله مشکلات لیگ برتر والیبال است. چون برای انجام هر سفری ابتدا باید به تهران بیایید؛ به عنوان مثال از بندرعباس یا ارومیه پرواز مستقیم به آمل یا گنبد نیست و باید از آنجا به تهران آمد و سپس عازم شهر دیگری شد. یعنی بیشترین زمان بین دو بازی برای تیم ها در سفر می گذرد که تاثیر مستقیمی بر خستگی تیم ها و بازیکنان در تمرینات و مسابقات دارد.

تعطیلی یک ماهه لیگ برتر والیبال به دلیل اعزام تیم ملی به مسابقات جام جهانی هم شرایط لیگ برتر والیبال سال 90 را دو چندان سخت و کار را برای مربیان و بازیکنان شاغل در لیگ بسیار مشکل کرد. به نظر من لیگ برتر والیبال ایران به زمان بیشتری برای برگزاری مسابقات نیاز دارد. من با انتقادهای برخی مربیان ایرانی از فشردگی دیدارهای لیگ برتر موافقم. اما از سوی دیگر برای فدراسیون والیبال هم چاره ای نبود و باید بازی های لیگ برتر را در این مدت به اتمام می رساند.

 به نظرم تعداد 14 تیم برای لیگ برتر والیبال ایران هم زیاد است. اگر این رقابت ها با 12 تیم برگزار شود، مناسب تر است. به ویژه که به نظر می رسد اسپانسرهای مناسبی برای تامین نیازهای اقتصادی 14 تیم در ایران وجود ندارد و برخی تیم های لیگ برتر با مشکل مالی روبرو هستند.

* پیشنهاد شما برای بهتر شدن شرایط برگزاری لیگ برتر والیبال ایران و افزایش سطح فنی این رقابت ها چیست؟

پیشنهاد اولم همین حضور 12 تیم در لیگ برتر والیبال ایران است. چون در این صورت زمان هم برای برگزاری مسابقات به اندازه کافی است و نیازی به برگزاری دو بازی در هفته نیست، اما پیشنهاد دوم، برگزاری مسابقاتی مثل جام ریاست جمهوری است که در  برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، لهستان و روسیه بعد از پایان نیم فصل اول لیگ برگزار می شود. در این رقابت ها هفت تیم برتر دور رفت و تیم میزبان یک دوره مسابقه سه روزه در یک شهر برگزار می کنند. روز نخست تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم بازی می کنند. در روز دوم و سوم هم مرحله نیمه نهایی و نهایی این لیگ برتر کوچک برگزار می شود.

برگزاری این گونه مسابقه ها در  ایران علاوه بر افزایش سطح فنی بازیکنان و تیم ها، امکان انجام دیدار برای تیم های مطرحی مانند پیکان و سایپا در شهر دیگری غیر از تهران و کرج را مهیا می کند و علاقمندان به والیبال را به سالن ها می کشاند.

از سوی دیگر تیم ها در رقابت های فشرده سه روزه آزموده می شوند تا توانایی واقعی شان را نشان دهند و بازیکنان هم بازی در شرایط سخت را تجربه خواهند کرد. همچنین از نظر کار اقتصادی، اسپانسرها جذب این رقابت ها می شوند تا در یک دوره زمانی کوتاه مدت، سرمایه گذاری و نام خود را مطرح کنند. مسائل دیگری مانند توریست و گردشگری نیز در این گونه رقابتها رونق می یابد. 

* هنگام شروع به کارتان در والیبال ایران از ضرورت ایجاد تغییر در ذهنیت بازیکنان صحبت کردید. در این مدت چقدر به هدف مورد نظرتان دست یافته اید؟  

در کل باید بگویم که تغییرات ذهنی در کوتاه مدت ایجاد نمی شود. این تغییرات در برخی مسائل مانند گنجایش فکری، سریع انجام می شود و در بازیکنان ایران هم در این مدت تغییرات خوبی ایجاد شده. اما برخی مسایل مثل مراقبت از سلامتی بسیار کند پیش می رود. والیبالیست های ایران اگر مشکل بدنی برایشان به وجود بیاید سریعا به متخصص مراجعه نمی کنند و این خیلی کار اشتباهی است.

در این خصوص، ابتدا باید ذهنیت بازیکنان تغییر کند که باید از بدن خود در برابر تهدیدات مراقبت کنند. سپس به باشگاه ها و فدراسیون والیبال یادآوری کنیم که باید از بازیکنان مراقبت کنند. به عنوان مثال بعد از بازی دوم کاله و سایپا بازیکنان در شرایط آب و هوایی بسیار بد، خودشان در جاده آمل تا تهران رانندگی کردند و به دلیل برف و کولاک چندین ساعت در جاده ماندند. من واقعا از کار آنها تعجب کردم! در صورتی که می دانیم ایران بیشترین تلفات حوادث رانندگی را در جهان به خود اختصاص داده است. چندین سال پیش هم دفاع وسط تیم ملی والیبال لهستان در شرایطی مشابه به همین تصادف کرد و کشته شد.

در رابطه با تغییرات ذهنی در بازیکنان مثلا حتی می توانم به این مسئله اشاره کنم که مشکل دریافت بازیکنان ایران هم اصلا تکنیکی نیست. بلکه ذهنی است و اصلاح آن زمان زیادی می طلبد. به نظرم صبح ها که کارهای بدنسازی در اردوی تیم ملی برگزار می شود از نظر زمانی بهترین شرایط برای تمرین دریافت است.

* دلیل تان برای این همه تغییر در فهرست دعوت شده ها به تیم ملی یا دعوت از طیف های مختلف بازیکنان چیست؟

یکی از اهداف بزرگ من در هدایت تیم ملی والیبال ایران حضور در لیگ جهانی والیبال است. برای حضور در رقابت های فشرده  لیگ جهانی، تیم ملی به بیش از 16 بازیکن آماده نیاز دارد. اشتباه بزرگی خواهد بود که بازیکنان بعد از حضور در مسابقات جهانی استراحت نکنند؛ مخصوصا از نظر ذهنی. برای حضور موفق در لیگ جهانی باید دو گروه بازیکن آماده داشته باشیم.

دومین دلیل مهم دعوت از بازیکنان مختلف برای من انگیزه آنهاست. هیچ چیزی نمی تواند در بازیکن به اندازه وجود یک رقیب آماده برای جایگزین شدن، ایجاد انگیزه کند. من برای افزایش انگیزه در بازیکنان حواسم به تمامی مسایل آنها هست و به همین دلیل به هر کدامشان که بچه دارند اجازه می دهم شب ها به منزل بروند و یا به بازیکنانی که در مسابقات آسیایی بودند دو هفته استراحت دادم. چون انگیزه آنها برای بازی برایم خیلی مهم است. از سوی دیگر انتظار دارم آنها هم با آمادگی و انگیزه 100درصدی در تمرینات و مسابقات شرکت کنند. اگر نه نفرات جایگزین را به جایشان انتخاب می کنم. 

* این ورود بازیکنان جوانتر و کلا این جوانگرایی احتمال کسب سهمیه المپیک را برای ما به خطر نمی اندازد؟

من با استفاده کردن از واژه جوانگریی موافق نیستم. چون اکثر بازیکن های دعوتی بین 20 تا 25 سال سن دارند و نمی شود به آنها گفت جوان، اما نکته مهم در دعوت از بعضی بازیکن های جوان این است که بعضی دیگر از بازیکن ها توانایی نشستن روی نیمکت ذخیره را ندارند. بازیکنان خوب شاید نتوانند ذخیره های خوبی هم باشند. من اولویت اولم انتخاب ترکیب هفت نفره ثابت تیم ملی است. سایر بازیکنان را بر اساس اینکه بتوانند بدون مشکل روی نیمکت ذخیره ها بنشینند، انتخاب می کنم.

به عنوان مثال فرهاد ظریف را برای لیبرو اصلی تیم انتخاب کردم و ترجیح می دهم که لیبروی دوم جوان باشد تا اگر هم در مسابقات بازی نکرد، ناراحت نشود. بنابراین نمی توانم علی حسینی را دعوت کنم. چون او برای لیبروی دوم بودن مناسب نیست. شرایط برای سومین دفاع وسط تیم هم همین طور است. یا مثلا پاسور اول تیم مشخص شده؛ سال گذشته امیر حسینی بود و امسال سعید معروف است. این به معنی این نیست که از امیر حسینی خوشم نمی آید؛ نه، بلکه شرایط فعلی اینگونه است. من نه با بازیکنان رفیقم و نه دشمن. افرادی را انتخاب می کنم که انگیزه واقعی داشته باشند. واقعیت را می بینم.

سال گذشته امیر حسینی بهترین بازیکن بود، اما امسال سعید معروف نیاز دارد که چیزی را عوض کند. سال قبل خواستم پاسور دوم بماند، اما به دلیل شخصی ترجیح داد بیرون باشد. او امسال در لیگ بسیار خوب ظاهر شد و رشد قابل توجهی داشت، فکر می کنم امسال بهترین سال معروف خواهد بود. خلاصه اینکه مشکلی با امیر حسینی ندارم، بلکه خیلی هم دوستش دارم و یادم هست که یک روز قبل از بازی فینال مسابقات قهرمانی آسیا گفت : «فردا بازی آخر من است؛ سن من زیاد است و برای برای مسابقات جهانی دیگر زمان ندارم.» ضمن اینکه منکر این موضوع هم نیستم که حسینی و معروف کنار هم نمی توانند کار کنند. مهدوی به جای حسینی پاسور خوبی است که در کنار معروف هم مشکلی ندارد. می بینید که هیچ چیز عجیب و غریبی در کار نیست و تنها مسایل تکنیکی و قوانین و آمادگی بازیکنان هستند که در انتخاب ها نقش دارند. من امسال چند بازیکن قدیمی را هم دعوت کردم، اما آنها خودشان شرایط سنی شان را برای حضور در تیم ملی مناسب ندانستند و حضور در تیم ملی  را نپذیرفتند. من هم به تصمیم آنان احترام می گذارم.

*  آیا اطرافیان شما در انتخاب هایتان تاثیرگذار هستند؟

هیچ شخصی در تصمیم گیری من تاثیر گذار نیست. هر کسی باید وظایف خودش را انجام بدهد و انتخاب بازیکنان هم از وظایف من است.

*  در خصوص مربیان ایرانی و عملکرد آنها در اردوی های تیم ملی توضیح دهید. کدام شان را به مسابقات انتخابی المپیک می برید؟

تنها کسی که به صورت رسمی با سیچلو در تیم ملی "ب" ایران همکاری می کند، محمد وکیلی است. سایر مربیان برای کسب تجربه به اردوی تیم ملی والیبال می آیند و من هم از حضور آنان استقبال می کنم. در مسابقات انتخابی المپیک هم امکان به همراه بردن مربیان ایرانی را ندارم. چون فقط چهار نفر اجازه نشستن روی نیمکت تیم ملی را دارند؛ ولاسکو به عنوان سرمربی، سیچلو به عنوان مربی، سیامک افروزی (پزشک) و مترجم من. در  جام جهانی و رقابتهای قهرمانی آسیا به علت حاضر نبودن مترجم روی نیمکت برای انتقال مطالب به بازیکنان مشکل اساسی داشتم و به همین دلیل در مسابقات انتخابی المپیک حتما مترجم یکی از چهار نفری است که باید روی نیمکت بنشیند.

اگر فدراسیون بخواهد یک نفر سوم ایرانی تیم را به عنوان مربی همراهی کند، بحث دیگری است و باید درباره اش صحبت کنیم. چون من نمی خواهم فردی را انتخاب کنم که دیگران فکر کنند این فرد بهترین مربی ایران است. 

 
* برنامه های شما برای مسابقات انتخابی المپیک چیست؟ فکر می کنید چند درصد شانس المپیکی شدن داریم؟

در مرحله اول باید 12 بازیکن را انتخاب کنم که هنوز انتخاب نکرده ام. فعلا بعضی از بازیکنان تیم "الف" با تیم "ب" تمرین می کنند، چون تمرینات هر گروه نباید با بیشتر از 14 بازیکن برگزار شود. ما علاوه بر دو پشت خط زن که در تیم "الف" نیاز داریم، به سومی و چهارمی هم نیاز داریم که باید تمرین کرده و آماده باشند. وضعیت پنجمین دریافت کننده و پاسور سوم مان هم همین گونه است.

در اصل بازیکنان تیم "ب" تعدادی از بازیکنان تیم "الف" هستند که در گروه دوم تمرین می کنند. البته بعضی بازیکنان از جمله نادی ، موسوی و غفور در تیم "الف" نهایی شده اند، اما در برخی پست های دیگر هنوز بازیکنان برای جایگزین شدن تلاش می کنند.

مسابقات انتخابی المپیک بازی های سختی برای ایران خواهد بود. ما می دانیم که بازی های اول ایران با تیم هایی همچون صربستان و دیگر قدرت های جهان است که از دو قاره دیگر می آیند. در عوض بازی های آخر ژاپن با این تیم ها خواهد بود. چون آنها در بازی های اول انگیزه فراوانی برای پیروزی دارند و در بازی های آخر اگر احتمال صعود داشته باشند، انگیزه خواهند داشت.

ژاپن با امتیاز میزبانی این رقابت ها از شانس بالایی برای صعود برخوردار است، اما ایران هم فقط برای کسب مقام نخست آسیا و صعود به المپیک در این رقابت ها شرکت نمی کند، بلکه برای کسب مقام قهرمانی به این رقابت ها خواهد رفت.

کسب قهرمانی در این رقابت ها خیلی سخت، اما امکان پذیر است. نمی توانم برای آن درصد مشخص کنم، چون مسابقات ورزشی قابل پیش بینی نیستند. همانطور که مردم از پیروزی ایران برابر لهستان سورپرایز شدند و از شکست در برابر چین متعجب، وقوع هر نتیجه ای امکان پذیر است.

در این دوره زمانه دیگر در صدر ماندن امکان پذیر نیست. شاید در مرحله ای بهترین باشی، اما بعد از مدتی تغییر به وجود خواهد آمد. انگیزه باید باشد تا راه ادامه یابد و من هم به این موضوع اهمیت زیادی می دهم. بنابر این هیچ اسمی برایم اهمیت ندارد. بلکه انگیزه افراد برایم مهم است.

* همکاری فدراسیون والیبال در اجرایی شدن برنامه هایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون کاری خواسته اید که انجام نشود؟

شاید تا کنون موارد کوچکی بوده باشد که برآورده نشده، اما این موضوع طبیعی است و در تمامی فدراسیون های ورزشی  جهان امکان پذیر است. نکته مهم فدراسیون والیبال داشتن مدیری کاربلد است که هر کاری که برای تیم ملی نیاز باشد، انجام می دهد.

به رغم اینکه داورزنی در حوزه های دیگر مانند تیم های پایه، بانوان و باشگاه ها هم دغدغه های مهمی دارد، اما هر موقع نیاز به چیزی داشته ام، در انجام آن کوتاهی نکرده و در حد توان خود آن را انجام داده است؛ حتی گاهی بیشتر از آن چیزی که در حیطه وظایف خودش بوده.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: بلندپروازی مرد ایتالیایی با تفکرات مخفی/ گواردیولا، ولاسکو را فراری داد!

والیبال با تفکرات ولاسکو این روزها خود را برای کسب سهمیه المپیک لندن آماده می‌کند، اما عدم دعوت برخی ستاره‌ها حاشیه‌ساز شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبری فارس «توانا»، موفقیت والیبال در رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 لندن هدف اصلی فدراسیون والیبال در سال 91 است و برای تحقق این مهم، برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته است. همگان به خوبی به این موضوع اشراف دارند که اگر این موضوع محقق نشود چه اتفاقاتی در این رشته رخ خواهد داد. شاید والیبالی که این روزها با قهرمانی در آسیا و درخشش در جام‌جهانی نام خود را روی زبان‌ها انداخته با عدم حضور در رقابت‌های المپیک مدت‌ها از یادها برود و...

* فدراسیون سنگ تمام گذاشت و ولاسکو را آورد

با این شرایط مسئولان فدراسیون والیبال تدابیر خوبی اندیشیده‌اند و از مهم‌ترین اقدامات می‌توان به حضور مربی بزرگی به نام خولیو ولاسکو در ایران اشاره کرد.

ولاسکویی که چندی پس از حضورش در ایران توانست سیچلوی باتجربه و با دانش را هم به ایران بیاورد و از علم آنالیز پائولو هم به خوبی بهره ببرد در نخستین گام کاپ قهرمانی قاره کهن را بالای سر برد، اما این پایان کار ولاسکو نبود و پیرمرد ایتالیایی توانست در جام‌جهانی نتایج قابل قبولی کسب کند. تمامی این اتفاقات موجب شد تا اهالی والیبال و به خصوص بازیکنان و کادر فنی پس از پدیده شدن به خود باوری بالایی برسند و مسئولان کشوری از والیبال به عنوان موفق‌ترین رشته توپی در سال 90 یاد کنند.

توقعات از والیبال بالا رفته و این موضوع را هم داورزنی و هم ولاسکو به خوبی می‌دانند و قطعا برای برآورده کردن توقعات برنامه‌های زیادی هم دارند؛ البته داورزنی با آوردن ولاسکو جدی‌ترین اقدام را انجام داد و سکان تیم ملی را به این مربی باتجربه داد.

* پیرمرد ایتالیایی و انتخاب‌هایی با تفکر مخفی

حالا نوبت ولاسکو است تا اقدامات خود را آغاز کند. ولاسکو هم در شروع کار برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 34 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد. 34 بازیکن از لیگی که بسیار بهتر از سال‌های گذشته برگزار شد و پدیده‌های زیادی در آن مطرح شدند؛ بنابراین ولاسکو و همکارانش کار سختی برای انتخاب مهره‌های تیم ملی داشتند، اما این اتفاق رخ داد و طبق پیش‌بینی‌ها برخی از بازیکنان به دلایل مختلف به اردوها دعوت نشدند و از طرفی برخی جوانان که در لیگ فوق‌العاده ظاهر شده بودند به تمرینات پیرمرد ایتالیایی آمدند.

ولاسکو در اولین اقدام بازیکنان را به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم کرد و خود سرمربی تیم "الف" و سیچلو، سرمربی تیم "ب" شد. در اردوهای تیم ملی اتفاقات بسیار خوبی افتاد که مهم‌ترین آن حضور مربیان علاقمند ایرانی در تمرینات بود؛ مربیان جوانی همچون سیدعباسی، ابراهیمی، شهنازی، آرمات، مومنی‌مقدم و...، اما غیبت بازیکنان قدیمی، باتجریه و حتی جوان در اردوی تیم ملی موجب شده تا شایعات، صحبت‌ها و انتقادهای مختلفی مطرح شود.

از بحث اردوهای تدارکاتی و امکاناتی که برای ملی‌پوشان فراهم شده عبور می‌کنیم و به سراغ انتخاب بازیکنان توسط ولاسکو می‌رویم؛ انتخاب‌هایی که حرف و حدیث‌های متفاوتی را درپی داشت و موجب شد تا برخی بازیکنان از این موضوع ناراحت شوند که بنا به دلایلی شاید حق هم داشته باشند!

 

 

*  ولاسکو: کله‌شق نیستم؛ نمی‌گذارم کسی برای تیم ملی تعیین تکلیف کند!

"یک مربی در نهایت باید تصمیم بگیرد که کدام بازیکن در زمین بازی کند و کدام بازیکن می‌تواند توانایی‌هایش را در زمین به نمایش بگذارد. من همیشه به بازیکنان می‌گویم با تمام توان بازی کنند حتی اگر بازنده شوند؛ برای مثال در بازی با ایتالیا دو گیم اول را بد بازی کردیم، اما گیم سوم را بهتر بودیم"؛ این صحبت‌هایی بود که ولاسکو درپاسخ به این سوال که چرا در کارهایش لجبازی‌ می‌کند، مطرح می‌کند.

ولاسکو که قطعاً آبرویش براش بسیار مهم است و به ایران آمده با با تیم ملی کشورمان المپیکی شود و کارنامه موفق خود را پربارتر کند چندی پیش در کنفرانس خبری‌اش گفت: فکر می‌کنید که من کله شق هستم که به یک بازیکن بازی ندهم؟ نه این طور نیست و هر مربی در دنیا خودش تصمیم می‌گیرد که چه کسی در زمین بازی کند.

وی ادامه داد: در ایران بازیکنان زیادی هستند که ممکن است برای مربی تیم تعیین تکلیف کنند، اما من اجازه نمی‌دهم یک بازیکن یا هر کس خارج از تیم برای کادر فنی تصمیم بگیرد و نیازی هم ندارم که بازیکن به من بگوید چه کار کنم.

* داورزنی: بازیکنانی که دعوت نشده‌اند، عینک بدبینی نزنند!

به گزارش فارس، داورزنی در خصوص علت ایجاد تغییرات کلی در ترکیب تیم ملی والیبال هم می‌گوید: من در این خصوص نباید اظهار نظر فنی کنم بلکه این امر مربوط به سرمربی تیم ملی است؛ ولاسکو در طول یک سال اخیر در مسابقات مختلف از بازیکنان مختلفی استفاده کرده تعدادی را دعوت و تعدادی را خط زده و به شناخت خوبی رسیده است.

وی تصریح کرد: بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشده‌اند به معنای شایسته نبودن نیست، بلکه بنا به نیاز در پست مورد نظر، برنامه و طراحی که ولاسکو انتظار اجرای آن را دارد بازیکنان انتخاب و دعوت می‌شوند.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: بازیکنان باید به نظرات سرمربی احترام بگذارند نباید در صورت دعوت شدن همه عوامل را به بهترین شکل تعریف و در صورت عدم دعوت عینک بدبینی به چشم بزنند.

 

* بازگشتی که ثابت کرد مشکل معروف شخصی بود

پس از اینکه سال گذشته سعید معروف از تیم ملی کنار گذاشته شد ولاسکو درخصوص دعوت مجدد وی به تیم ملی اعلام کرده بود که من موافق جدایی معروف از تیم ملی نبودم؛ تأکید هم کردم که در تیم بماند، اما نپذیرفت که به نظرم اشتباه کرد. او به علت مشکلات شخصی از تیم ملی رفت و بهتر است الان به این مسایل نپردازیم، او هر زمانی هم که بخواهد به تیم ملی بازگردد من او را می پذیرم.

حالا شاهد هستیم که این اتفاق رخ داده و سعید معروف با آمادگی کامل خود را در ترکیب تیم ملی می‌بیند؛ با این بازگشت بسیاری از شایعات که به درگیری ولاسکو و معروف مربوط می‌شد هم برهمگان ثابت شد. اگر ولاسکو قرار بود با بازیکنی مشکل داشته باشد وی را به تیم ملی دعوت نمی‌کرد. با ورود مجدد معروف به تیم ملی همگان متوجه شدند که سعید مشکلی با ولاسکو نداشت و قطعا خولیو برای حفظ کارنامه موفقش حاضر نیست با کسی لجبازی کرده و وی را از تیم کنار بگذارد.

* مصدومیت‌هایی که دست جادوگر را خالی کرد

البته برخی از کارشناسان معتقدند انتخاب‌های اخیر ولاسکو که در جام‌جهانی لقب جادوگر را هم کسب کرد به نوعی بلند پروازانه بوده است؛ به طور طبیعی این مربی آرژانتین‌الاصل در پست سرعتی نادی و موسوی را انتخاب‌های اصلی خود قرار داده و از آن جا که فاصله این دو نفر با دیگر بازیکنان سرعتی زیاد است تغییری در دو سرعتی‌زن اصلی خود در زمین نخواهد داد، اما حتی با این وجود برای سومین سرعتی زن خود، جدیدی و چند جوان دیگر را دعوت کرده تا شاید از میان آنها سرعتی‌زنی بهتر از بخششی پیدا کند.

حالا بلند پروازی‌ها در پست قدرتی از شدت بیشتری برخوردار است؛ ولاسکو با بدشانسی تمام آرش کمالوند را به دلیل مصدومیت از دست داد و با توجه به مصدومیت‌های شدید نظری افشار این را می‌دانست که او یک قدرتی شش‌دانگ حداقل در این مقطع نخواهد بود.

وی که با این شرایط مواجه شده بود تصمیم گرفت با بلند پروازی چند جوان مثل میرزاجانپور را دعوت کند تا از حالا به فکر جایگزین‌هایی محکم باشد، اما در دو پست پشت خط زن و لیبرو دست ولاسکو باز نیست و هرچند بازارگرد را دعوت نکرده، اما او فقط می‌تواند روی غفور حساب ویژه باز کند و برای نفر دوم هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

* حسینی با گیتی‌پسند پنجم شد و معروف با کاله قهرمان؛ ترکیب مثبت مهدوی و معروف

به نظر می‌رسد دعوت سعید معروف از نقاط قوت ولاسکو بود، چراکه امیر حسینی در لیگ گذشته عملکرد مثبتی نداشت و نیاز بود که برای یک دوره چهار ساله سعید معروف، بهترین پاسور آسیا وارد میدان شود. هرچند که در این انتخاب هم حرف و حدیث‌هایی وجود دارد.

برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر امیرحسینی که به گفته برخی مربیان تیم ملی به دلیل بالا بودن سنش از تیم ملی کنار گذاشته شده، بازیکن خوبی نبوده و عملکرد عالی نداشته است، چرا در دو تورنمنت حساس تیم را همراهی کرده و بازیکنان به پاس‌هایش عادت کرده‌اند و حالا مجبور شده‌ایم معروف را برگردانیم.

در این موضوع که امیر حسینی از قدیمی‌ها و معروف از بهترین‌های این پست در والیبال ایران هستند شکی نیست، اما چرا نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که این دو بازیکن در کنار هم به تیم ملی کمک کنند؟

مهدی مهدوی هم در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشت و در مواقع حساس به داد سایپا رسید و سابقه همراهی تیم ملی در رقابت‌های حساس اخیر را در کارنامه دارد. با این شرایط کمتر کسی از بازگشت دوباره معروف به تیم ملی ناراحت است و خیلی‌ها معتقدند که ترکیب مهدوی و معروف که هر دو از جوانان باتجربه هستند از نقاط مثبت محسوب می‌شود.

 

 

* فرار از رسانه‌ها و صحبت‌هایی که از قول ولاسکو مطرح می‌شود

کاش ولاسکو کمی خودش بیشتر صحبت می‌کرد تا رسانه‌ها و علاقمندان والیبال مجبور نشوند برای مطلع شدن از اخبار و تفکراتش دست به دامن مربیان و افرادی شوند که ممکن است از زبان خود و به نقل از ولاسکو صحبت کنند!

تاکتیک از سوی ولاسکو و جوانگرایی و... حرف‌هایی بود که این روزها از منابع مختلف منتشر می‌شد و برخی‌های دیگر آن را تکذیب می‌کردند؛ پس بهترین کار این بود که شخص خولیو وارد عمل شود تا حداقل کمی اوضاع تلطیف شود.

ولاسکو می‌گوید که از دوستش، پپ گواردیولا یاد گرفته که صحبت‌هایش را در کنفرانس‌های مطبوعاتی مطرح کند، چراکه اگر بخواهد با هر رسانه به صورت مجزا مصاحبه کند مجبور است تمام وقتش را صرف جواب دادن به خبرنگاران بکند.

* معدنی: منطقی نیست بگوییم ولاسکو برای ناشناخته مانده تیمش، حرف نمی‌زند!

اگر ولاسکو نمی‌خواهد با تمام رسانه به صورت تک تک مصاحبه کند و زمان برای برگزاری نشست خبری ندارد، حداقل موضعش را از طریق سایت فدراسیون والیبال که این روزها به خوبی اخبار این رشته را منعکس می‌کند بیان کند تا اهالی توپ و تور در جریان اتفاقات باشند.

شاید برخی‌ها بگویند دلیلی وجود ندارد که ولاسکو درخصوص تفکراتش به کسی توضیح دهد، چون معتقدند که اگر ولاسکو حرفی بزند دستش برای حریفان در رقابت‌های پیش رو رو خواهد شد، اما حسین معدنی، سرمربی سابق تیم ملی جواب ساده و خوبی به این موضوع داد و گفت: این دلیل اصلا منطقی نیست، چرا که شاگردان ولاسکو پیش از حضور در مسابقات انتخابی المپیک می‌خواهد در تورنمنت‌های اسلوونی و صربستان حاضر شود و بدون شک فیلم بازی‌های ایران در این مسابقات به‌دست حریفان خواهد رسید. 

* کارخانه: اول و آخر ولاسکو باید پاسخگو باشد

کارشناسان هم در این بین حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند؛ برای مثال مصطفی کارخانه که لقب امپراطور را هم یدک می‌کشد در خصوص شرایط تیم ملی می‌گوید: باید به نظر سرمربی احترام گذاشت و در پایان خود ولاسکو باید پاسخگو باشد. تیم ملی ما بازی های قابل قبولی را پشت‌سر گذاشته است و دید جامعه مثبت شد.

وی ادامه داد: ولاسکو با این بازیکنان توانایی المپیکی شدن را دارد. نباید این فرصت را از دست داد و مجموعه خوبی گرد هم جمع شده‌اند. شاید برخی از خوب‌ها دعوت نشده باشند، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که بازیکنان قابلی در اردوها حضور دارند و زیر نظر ولاسکو می‌توانند انتظارات جامعه و آرزوی خانواده والیبال را برآورده کنند.

سرمربی سابق تیم‌های جوانان و نوجوانان ایران تصریح کرد: بازیکنان تاثیرگذار زیادی که در لیگ موثر بودند به اردوها دعوت نشده‌اند، اما مربی تیم ملی نظر نهایی را می‌دهد و خودش هم باید پاسخگو باشد. باید قبول کنیم که از اسم نظری افشارها نمی‌توان به سادگی عبور کرد.

کارخانه با تاکید بر این موضوع که در پایان ولاسکو باید پاسخگو باشد عنوان کرد: نظر مربی قابل احترام است، اما از اسم ستاره‌های لیگ هم نمی‌توان به راحتی گذشت.

 

* بلندپروازی‌های ولاسکو...

در مجموع ولاسکو این موضوع را متوجه شده که برای حضور در لیگ جهانی و المپیک باید در والیبال ایران بلند پروازی کند؛ اگر او کارش را بلد باشد پروازش با بازیکنان جدید دعوت شده انجام می‌شود، اما فقط کمی غفلت با تغییرات به وجود آمده شانس المپیکی شدن ایران را کم خواهد شد.

ولاسکویی که الگوی مربیگری‌اش در برخورد با رسانه‌ها به گفته خودش گواردیولا است قطعاً برای انتخاب بازیکنان با دکتر خسرو ابراهیم، رئیس سازمان تیم‌های مشورت کرده است، اما در نهایت نظر خودش را اعمال کرده است که البته حق طبیعی هر مربی محسوب می‌شود.

حالا تنها باید منتظر ماند و دید که آیا سرمربی تیم ملی می‌تواند کشتی والیبال ایران را به ساحل المپیک برساند یا اتفاقی مانند بسکتبال گریبانگیرش می‌شود.

* اسلوونی و صربستان حریفان تدارکاتی در راه انتخابی المپیک

مردان والیبال ایران سوم اردیبهشت برای برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی عازم کشورهای اسلوونی و صربستان خواهند شد. تیم ملی والیبال در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت با اسلوونی و روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت با تیم ملی والیبال صربستان دو دیدار دوستانه برگزار می‌کند.

اردوی آمادگی تیم ملی تا مسابقات انتخابی المپیک که خرداد ماه سال جاری در توکیو ژاپن برگزار می‌شود، ادامه دارد تا در پایان از بین 34 بازیکن حاضر در اردو، 14 نفر برای شرکت در رقابت‌های مذکور انتخاب شوند.

نظرات() 

یکشنبه 20 فروردین 1391

تمرینات تیم ملی والیبال ایران تعطیل شد

نویسنده: ورزشکار   

خبرگزاری فارس: تمرینات تیم ملی والیبال ایران تعطیل شد

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تمرینات این تیم را به مدت 2 روز تعطیل کرد.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از پایان اردوهای مقدماتی تیم ملی که با دعوت از پدیده‌های لیگ برتر برگزار شد، خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران 34 بازیکن را برای شرکت در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم‌های "الف" و "ب" ایران انتخاب و اردوها را از 14 فروردین آغاز کرد.

با توجه به اینکه بازیکنان از چهاردهم در دو نوبت صبح و عصر تمرینات پرفشاری را پشت‌سر گذاشتند، خولیو ولاسکو تصمیم گرفت تا تمرینات را به مدت 2 روز تعطیل کند تا بازیکنان کمی استراحت کنند.

همچنین بازیکنانی که از تیم‌های شهرستانی به اردو فراخوانده شده‌اند، در این مدت می‌توانند در کنار خانواده‌های خود حضور پیدا کنند.

به این ترتیب تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های انتخاب المپیک از سه‌شنبه با حضور 34 بازیکن از سرگرفته خواهد شد.

تمرینات تیم "الف" به سرمربیگری خولیو ولاسکو و تمرینات تیم "ب" به سرمربیگیری خوان سیچلو، تحت نظر خولیو ولاسکو هر روز در نوبت صبح و عصر برگزار می‌شد.

ادواردو به عنوان بدنساز، احمد مساجدی به عنوان مترجم، علیرضا پیشیاره به عنوان ماساژور و رضا ابراهیمی، جهانگیر سید عباسی، ناصر شهنازی، مسعود آرمات و محمد وکیلی، غلامرضا مومنی مقدم به عنوان مربیان داوطلب در اردوی تیم ملی در این تمرینات حضور داشتند.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: ولاسکو گفت بی‌انگیزه‌ام/بعضی حرف‌ها شخصیتم را زیر سوال برد

بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران گفت: شنیده‌ام که ولاسکو علت عدم دعوتم را نداشتن انگیزه کافی اعلام کرده است.

حسام بخششی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبری فارس «توانا»، درخصوص کسب عنوان سومی همراه با تیم پیکان در رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: با شرایطی که امسال داشتیم معتقدم نتایج خوبی کسب کردیم. مسئولان انتظار زیادی از تیم ما نداشتند، اما با این حال توانستیم در مکان سوم قرار بگیریم.

وی درخصوص عملکرد خودش در این فصل از رقابت‌ها عنوان کرد: در خصوص این موضوع مربیان باید صحبت کنند و نمی‌توانم درخصوص عملکرد خودم قضاوت کنم. درمجموع خودم از شرایطی که داشتم راضی هستم.

بازیکن سابق تیم ملی درمورد فهرست جدید ولاسکو و علت عدم حضورش در این فهرست تصریح کرد: به نظر ولاسکو احترام می‌گذارم، چراکه وی مربی است و هرکسی را که دوست داشته باشد می‌تواند انتخاب کند. واقعا خودم هم نمی‌دانم که چرا از تیم ملی کنار گذاشته شدم.

بخششی با بیان اینکه درخصوص کنار گذاشتنم از تیم ملی از گوشه و کنار حرف‌های زیادی شنیدم، ادامه داد: هیچ کدام از مسئولان تیم ملی در این مورد جوابی به من ندادند،بلکه از گوشه و کنار شنیدم که ولاسکو گفته چون در ژاپن به اندازه کافی بازی به من نرسیده است انگیزه لازم را برای حضور در تیم ملی ندارم.

وی افزود: از طرفی هم شنیده‌ام که من برای تیم ملی در ژاپن حاشیه‌سازی کرده‌ام؛ این صحبت‌ها موجب می‌شود که شخصیت من هم زیر سوال برود و هرکسی که من را ببیند فکر کند که از نظر اخلاقی مشکل داشته‌ام. این در حالی است که واقعاً علت کنار گذاشتنم را نمی‌دانم و به نظر ولاسکو احترام می‌گذارم.

بازیکن سابق تیم ملی ایران با اشاره به موضوع جوانگرایی در تیم ملی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود جوانگرایی کند باید بازیکنان جوان‌تر از من را در پستی که من بازی می‌کردم دعوت کند؛ اما شاهد هستیم که نادی و مصطفی‌وند از من بزرگتر هستند و در پست من بازی می‌کنند.

نظرات() 

خبرگزاری فارس: کلاس‌هایی رایگان با استادی به‌نام ولاسکو /‌ هر بازیکن، یک مربی دارد

همزمان با آغاز اردوهای تیم ملی والیبال ایران کلاس‌های آموزشی ولاسکو هم برپا شد.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، تیم ملی والیبال ایران این روزها زیر نظر ولاسکو و سیچلو خود را برای حضوری موفق در رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند.

در این اردوها حدود ۱۰ نفر به عنوان اعضای کادر فنی مشغول فعالیت هستند که بازیکنان را به دستور ولاسکو تمرین می‌دهند. از جمله مربیان حاضر در اردوی تیم ملی می‌توان به رضا ابراهیمی، ناصر شهنازی، جهانگیر سیدعباسی، مسعود آرمات، غلامرضا مومنی‌مقدم، محمد وکیلی و ... اشاره کرد.

* هر بازیکن، یک مربی دارد

در حالی که با توجه به برنامه تمرینی در زمانی از تمرین تنها ۸ بازیکن کار با توپ می‌کنند، ۱۰ نفر به عنوان مربی و سرمربی ۸ بازیکن را تمرین می‌دهند و به نوعی هر بازیکن یک مربی دارد!

ولاسکو همیشه دوست داشت تا مربیان باشگاهی با نوع تمریناتش آشنا شوند و به همین دلیل چندین بار از مربیان حاضر در لیگ برتر و لیگ دسته اول به صورت رسمی و غیررسمی خواست تا در اردوها حاضر شوند و حداقل برای یک ساعت نظاره‌گر تمرینات باشند. با این حال شاهد هستیم مربیان جوانی همچون مومنی‌مقدم و سیدعباسی و ... به درخواست ولاسکو روی خوش نشان دادند و توانستند همکاری یا مربی بزرگی به‌نام ولاسکو را تجربه کنند، اما از طرف دیگر برخی دیگر از مربیان باشگاهی توجهی به تمرینات تیم ملی ندارند و روند کاری خود را درپیش گرفته‌اند.

 

* کم توجهی مربیان ایرانی به کلاس‌های ولاسکو

ولاسکو برخلاف برخوردی که با خبرنگاران دارد، همیشه با آغوش باز از مربیان استقبال کرده است و در هر محفلی که نشسته از مربیان درخواست کرده تا وی را کمک کرده و به تمرینات تیم ملی بیایند اما با استقبال مناسب آنها مواجه نشده است.

پیرمرد ایتالیایی در تمرینات بسیار جدی و خشک است، اما نشان داده برای ارتقای دانش مربیان ایرانی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. وی حتی در تمرینات گاهی بازیکنان را نگه می‌دارد و نکات آموزشی را به مربیان گوشزد می‌کند. برخی مواقع هم شاهد هستیم در پایان تمرین و وقتی بازیکنان محل تمرین را ترک می‌کند، ولاسکو اعضای کادر فنی را جمع و با آنها در خصوص نقاط ضعف و قوت تمرین صحبت می‌کند.

همیشه ولاسکو برای مربیان وقت دارد و کمتر شاهد بودیم که ولاسکو برای پاسخ به سئوال یک مربی ساده عبور کند. اگر لازم باشد خودش دست به توپ می‌شود و به صورت عملی برای مربیان نکاتی را توضیح می‌دهد؛ برخلاف خبرنگاران که اگر سئوالی از وی داشته باشند، ولاسکو جوابش را به کنفرانس‌های خبری موکول می‌کند!

* سلام و احوال‌پرسی ممنوع!

خولیو اما توانسته نکات کوچک، اما مهمی را در تمرین حاکم کند؛ وی به گونه‌ای رفتار کرده که بازیکنان و کادر فنی در زمان تمرین هیچ توجهی به خارج از زمین ندارند و تمام تمرکزشان به تمرین و دستورات سرمربی است؛ درحالی که پیش از این بازیکنان و کادر فنی زمان تمرین هر فردی را که می‌دیدند تمرین را تعطیل می‌کردند و برای سلام و احوال‌پرسی به سمت وی می‌رفتند و یا رقابتی که با روانشناسی و زیرکی بین بازیکنان ایجاد می‌کند در نوع خود جالب توجه است.

امید است که مربیان ایرانی از این فرصت بیش از پیش استفاده کنند و حداقل روزی یک ساعت از کار خود را به تماشای تمرین تیم ملی بپردازند تا شاهد هماهنگی بین مربیان تیم ملی و باشگاهی و در انتها داشتن تیم ملی قدرتمندی باشیم.

 

* تدارکات ملی‌پوشان تا آغاز مسابقات

مردان والیبال ایران سوم اردیبهشت‌ماه برای برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی عازم اسلوونی و صربستان خواهند شد. تیم ملی والیبال در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت‌ماه با تیم ملی اسلوونی و روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت‌ماه با تیم ملی والیبال صربستان دو دیدار دوستانه برگزار می‌کند.

در صورت نهایی شدن اقدامات انجام شده جهت صدور روادید و ویزا، ملی‌پوشان ایران پس از صربستان جهت برگزاری چند دیدار دوستانه به پورتوریکو سفر خواهند کرد و در نهایت چند روز مانده به آغاز رقابت‌های انتخابی المپیک دو دیدار دوستانه در شانگهای چین با تیم ملی این کشور برگزار می‌کنند.

نظرات() 
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic