نخستین مسابقات دوومیدانی داخل سالن بانوان ناشنوا با حضور۲۰تیم و حدود ۱۷۰ نفر از استان‌های کشور ودررشته‌های دو۶۰ م‌تر، دو ۸۰۰ م‌تر، پرش ارتفاع، دو ۳۰۰۰م‌تر، ۶۰ متر با مانع، ۶۰م‌تر نهائی پرتاب ورزنه، دو ۴۰۰م‌تر و پرش طول در رده سنی آزاد به صورت تیمی و انفرادی امروز در مشهد برگزار شد.

به گزارش سایت دوومیدانی ایران از مشهد، در این مسابقات و در در دو ۶۰م‌تر زیبا زاهدیان از استان فارس در دو۸۰۰م‌تر معصومه عبدی از اردبیل، در فرد از استان تهران حائز رتبه اول شدند.

در۶۰متربامانع نیز شیوا ماجلانی از گیلان، در ۶۰م‌تر نهائی زیبا زاهدیان از فارس، در پرتاب ورزنه پرور منصوری از اردبیل، در دو۴۰۰م‌تر زهراکرمی از استان کرمانشاه و در پرش طول زیبا زاهدیان، ازاستان فارس رتبه اول مسابقات راکسب کردند.

دررده تیمی استانهای فارس، اردبیل و گیلان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم راکسب کردند. خراسان رضوی هم رتبه چهارم این مسابقات را کسب کرد.

نخستین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن ویژه بانوان ناشنوای کشور در سالن باغبان باشی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.